Projektiranje

_

Projektiranje

Bavimo se projektiranjem betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija za što izrađujemo kompletnu projektnu dokumentaciju potrebnu za ishođenje odobrenja za građenje i projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje (Izvedbene projekte).

Pri projektiranju se koristimo programima:
1. Tower za proračun konstrukcija
2. ArmCAD za izradu armaturnih nacrta
3. AutoCAD za izradu nacrta
4. NormaBASE za izradu kalkulacija
5. Metal Studio za izradu nacrta metalnih konstrukcija
6. Vlastiti program za proračun građevinske fizike koji se može downloadati

Opremljeni smo sa:
1. Termalnom kamerom
2. Uređajem za mjerenje debljine boje na metalima
3. Laserskim daljinomjerima

_

Legalizacija

_

Daje se upustvo za
legalizaciju loggie

Za legalizaciju loggie potrebno je sljedeće:

  • Izraditi projekt izvedenog stanja(1.500,00+PDV po stanu)
  • U katastru podignuti 3 kopije katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj se nalazi zgrada(40 kn biljega + 40 kn)
  • Projekt sa kopijama katastarskog plana predati u Ured za prostorno uređenje uz ispunjen zahtjev(70 kn biljega)
Uz navedeno za dobivanje rješenja o legalizaciji potrebno je platiti:

Komunalni doprinos (60,80 kn/m3 za volumen loggie iznad 1 metra)
Vodni doprinos (10,5 kn kn/m3 za volumen loggie iznad 1 metra )
Kazna 500 kn (za volumen do 125 m3 bespravnog dijela loggie – iznad 1 metra)

Primjer obračuma troškova za loggiu površine 6m2 visine od poda do poda 3m

Komunalni i vodni doprinos ( 60,80+10,5)x (3-1) x 6= 855,60 kn
Ostali trošak: 1875 + 80 + 70 + 500 = 2.525,00kn

UKUPNI TROŠAK LEGALIZACIJE: 855,60+2.525,00= 3.380,60kn

PREUZMI DOKUMENT GRAĐEVINSKA FIZIKA

(IZRAČUN DIFUZIJE VODENE PARE KROZ ZID GLASEROVOM METODOM XLS FORMAT)
_

Projekti

KIM DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Situacija

Komprimirani zrak

Ekstruzija

Proizvodnja

Paletizacija

Energetski most