Etažiranje zgrada

_

Plan posebnih dijelova zgrade

Većina zgrada nije izvršila etažiranje kako bi se saznao točan udio suvlasništva pojedinog vlasnika stambene ili poslovne cjeline iz kojeg bi proizlazilo učešće u održavanju zajedničkih uređaja i dijelova zgrade.

Etažiranjem bi se saznale i točne površine stanova i poslovnih prostora koje imaju utjecaja na razne troškove kao što su grijanje, naknada za uređenje voda, komunalna naknada i pričuva zgrade.

Cijena: 15,00 kn/m2 podne površine + PDV