Potpisana Povelja o dekarbonizaciji zgrada


U srijedu, 19.12.2019. , je direktor tvrtke PETRAČIĆ-projekt d.o.o. , Davor Petračić dipl.ing.građ. , u Zagrebu potpisao Povelju o dekarbonizaciji zgrada.

Tvrtka PETRAČIĆ-projekt d.o.o. prepoznata je kao važan društveni dionik od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na području energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva te je kao takva i pozvana na potpisivanje ove povelje s ciljem bolje međusektorske suradnje i otvorenog dijaloga između tijela državne uprave i realnog sektora.

Povelja se odnosi na postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom i građenjem zgrada gotovo nulte energije (nZEB – Nearly Zero Energy Building) do 2050. godine. Kako se u Hrvatskoj kao i EU gotovo 50% konačne potrošnje energije troši na grijanje i hlađenje, a 80% od tog broja odnosi se na potrošnju energije u zgradama važnost kontinuiranog rada na energetskoj učinkovitosti postojećih zgrada, tj. smanjenju potrošnje energije postaje imperativ. Tvrtka PETRAČIĆ-projekt d.o.o. obvezala se potpisivanjem ove povelje nastaviti rad na dekarbonizaciji zgrada te promicati aktivnosti na dekarbonizaciji gdje god je to moguće.

Posebno nas veseli što je naš rad na dekarbonizaciji zgrada u gradu Karlovcu prepoznat od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te smo kao nositelj pozitivnih promjena u energetskoj učinkovitosti u gradu Karlovcu i pozvani na potpisivanje ove Povelje.