_

Andrije Hebranga 12 i 12A

06.04.2018. nabava: KK.04.2.2.01.0327 Status: ZATVORENA

06.04.2018. nabava: KK.04.2.2.01.0327

Status: ZATVORENA

Nabava (NOJN) izvođenja radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Karlovcu, Andrije Hebranga 12 i 12A

Dokumentacija:

0) Odluka o imenovanju strucnog povjerenstva za provedbu postupka nabave

1) Obavijest o nabavi Hebrangova 12 i 12a Karlovac_KK.04.2.2.01.0327

2) Dokumentacija o nabavi za izvođenje Andrije Hebranga 12 i 12 a Karlovac_KK.04.2.2.01.0327

3) Obrazac 1_Ponudbeni list

4) Obrasci 2-4

5) Troškovnik GRUPA RADOVA 1_Hebrangova 12 i 12 a Karlovac-FASADA-0327

6) Troškovnik GRUPA RADOVA 2_Hebrangova 12 i 12 a Karlovac-PLIN-0327

7) Izjave o sprečavanju sukoba interesa

 

– KK.04.2.2.01.0327   Nakon energetske obnove, koja uključuje poboljšanje toplinske zaštite ovojnice, zamjenu vanjske stolarije te unutarnju rasvjetu zajedničkih prostora zgrade projektirana je ušteda od 61,60% toplinske energije za grijanje/hlađenje.

Naziv projekta:   Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Andrije Hebranga 12 i 12A, Karlovac

Naziv korisnika: Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, Petračić-projekt d.o.o. za Andrije Hebranga 12 i 12A, Karlovac

Ukupna vrijednost projekta: 1.518.197,93 kuna

EU sufinanciranje projekta: 915.650,55 kuna