Završen Javni natječaj za ugradnju sustava internih i sekundarnih vodomjera 9.4.2018.


Zgrade koje smo predali na natječaj i koje su dobile subvenciju od Grada Karlovca su:

 • Bartola Kašića 3
 • M. Krleže 6
 • A.G. Matoša 16c
 • Smičiklasova 11
 • I.Kršanjavog 13b
 • A.G. Matoša 16
 • Kralja Zvonimira 6
 • M. Krleže 11
 • Smičiklasova 3b
 • Domobranska 18-18c
 • M. Držića 9
 • A.G. Matoša 14
 • M. Krleže 6b
 • M. Krleže 6c
 • V. Nazora 20b