Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Smičiklasova 11, Karlovac


Ugovor o energetskoj obnovi višestambene zgrade na adresi Smičiklasova 11 potpisan je 15.11.2017. između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (Posredničko tijelo razine I), Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (Posredničko tijelo razine II) i Upravitelja zgrade (korisnika) PETRAČIĆ-projekt d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 697.551,16 kn, dok samo na radove otpada 631.754,77 kn. Od ukupne vrijednosti projekta, Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ sufinancira 417.346,44 kn.

Energetska obnova zgrade sastoji se od građevinsko-obrtničkih radova kojima su se izveli radovi rekonstrukcije ravnog krova, toplinske izolacije fasade s EPS-om od 14 cm, izolacija stropa podruma te zamjena stare stolarije novom.

Energetska obnova zgrade završila je 01.10.2018. , a izvođač radova bio je Čečura d.o.o.

Rezultat energetske obnove zgrade je 10 kućanstava s poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije te smanjenje primarne potrošnje energije s polazišne potrošnje od 158.350,00 kWh na 85.752,00 kWh.