Petračić projekt

Energetska obnova višestambenih zgrada

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga ,,Energetska obnova višestambenih zgrada", Petračić-projekt d.o.o. prijavio je 26 zgrada. Na najbržem prstu 19 zgrada je ušlo u fazu ocjenjivanja i provjere. Odluku o financiranju ostvarilo je 9 zgrada. Naselje Marka Marulića 10-10f, Naselje Marka Marulića 3-3b, Gaza naselje 9-9d, Tina Ujevića 5, Tina Ujevića 2, Izidora Kršnjavog 16 i Dubovac 4 su zgrade čiji je Ugovor stupio na snagu. Nacrt Ugovora potpisan je za zgrade Naselje Marka Marulića 5-5c i Tina Ujevića 4. Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost ...Saznaj više